5 185300
توسط ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ مخازن

مقالات جامع در رابطه با مخازن تحت فشار


               

در طراحی سیستم های خاص آبرسانی مانند ساختمان های بلندمرتبه،شهرک های مسکونی و صنعتی،ساختمان هایی که فشار و دبی مناسب در سیستم آب شهری یا دسترسی به شبکه آب شهری ندارند و سایر موارد مشابه،مهندس طراح ناچار است مخزن ذخیره آب پیش بینی نموده و جهت تامین هد و دبی مورد نیاز مصرفی از سیستم پمپاژ استفاده نماید.در چنین مواقعی معمولا دو گزینه در مقابل طراح قرار دارد:

اول استفاده از سیستم پمپاژ و مخزن هوایی(در ارتفاع) می باشد که در این روش پمپ ها در فواصل زمانی متناسب با مصرف روشن شده و مخزن هوایی را پر می کنند و سپس آب از مخزن هوایی بواسطه نیروی ثقل به نقاط مصرف جاری می شود.در این سیستم پمپ ها فرمان روشن یا خاموش شدن خود را از یک یا چند کنترل کننده سطح نصب شده در مخزن هوایی دریافت می کنند.

اما در مواردی بعلت محدودیت های اجرایی مثل عدم امکان استقرار مخزن هوایی در قسمت بام ساختمان به علت وزن قابل توجه و محدودیت های سازه ای،کوچک شدن حجم مخزن هوایی در شهرک های کوچک و عدم توجیه اقتصادی نصب چنین مخازنی و یا سایر محدودیتها،امکان اجرای گزینه اول وجود ندارد.

بدیهیست که استفاده مستقیم از پمپ نیز در موارد فوق منطقی نمی باشد.زیرا اولا روشن و خاموش شدن پی در پی پمپ بر اثر تغییرات لحظه ای مصرف آب موجب گرم شدن و کاهش عمرمفید موتور و استهلاک زود هنگام آن میگردد.

ضمن اینکه ایجاد ضربه  قوچ در شبکه لوله کشی و تغییر فشارهای ناگهانی و ناخوشایند در مبادی مصرف،از دیگر تبعات آن می باشد.

در چنین مواردی مهندسین طراح تاسیسات به عنوان یک روش کلاسیک استفاده از مخازن تحت فشار را در دستور کار قرار می دهند

مخازن تحت فشار همانند شکل زیر سه نوع می باشد:

 

                                                                       

 

 

                   

 

محصولات این شرکت از نوع شماره 1 می باشد.مزیت های این مخزن به گونه ای است  که قابلیت تعویض تیوپ را دارا می باشد. و همچنین هنگامیکه آب داخل آن به هر علتی تخلیه می شود هوای داخل مخزن باقی می ماند.

 

همانگونه که در شکل شماره1 مشخص می باشد قسمت فوقانی مخزن با هوای فشرده انباشته شده است.آب مصرفی توسط یک لوله از سیستم پمپاژ وارد مخزن شده و توسط همان لوله خارج میگردد.چنانچه در اثر مصرف،سطح آب داخل مخزن پایین بیاید در این حالت فشار هوای داخل به حداقل میزان پیش بینی شده می رسد و با فرمان یک(Pressure Switch)کلید اتوماتیک نصب شده بر روی پمپ های آبرسانی راه اندازی می شوند.در حین کار پمپ ها بخشی از آب مصرف شده و مقدار مازاد آن در مخزن ذخیره میگردد تا آنجا که آب داخل تیوپ مخزن مجددا به سطح فوقانی مخزن برسد.

فشار هوای داخل مخزن به حداکثر مقدار پیش بینی شده خواهد رسید و با فرمان (Pressure Switch)کلید اتوماتیک خاموش میشوند و این سیکل در فواصل زمانی معین تکرار میگردد.

به این ترتیب با استفاده از مخازن تحت فشار تیوپی تعداد دفعات روشن و خاموش شدن پمپ و همچنین میزان نوسانات فشار در شبکه مصرف کاهش می یابد.